Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Waarom wisselt de datum van Pasen?

Pasen valt elk jaar op een andere datum, er zit wel een logica achter. De datum waarop Pasen wordt gevierd is afhankelijk van de maanfasen. Het is Pasen op eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Daarbij is het belangrijk om te weten welke datum voor de start van de lente wordt aangehouden. Gehanteerd wordt de kerkelijke kalender en dat is standaard 21 maart. Tevens wordt ook met een kerkelijke definitie van volle maan gerekend. De kerkelijke volle maan wordt berekend aan de hand van een regel die zegt dat de data van de volle maan om de 19 jaar exact hetzelfde zijn. Er wordt dus geen rekening gehouden met afwijking van een de paar uur

Pasen kan op z’n vroegst op 22 maart vallen en op z’n laatst op 25 april.