Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Waar zijn de foto’s en video’s gebleven

Bij de lancering van de nieuwe lay-out is er één nieuwe functie waarmee je nog makkelijker berichten zoals nieuws, verhalen, verbeteringen, foto's en video's kunt plaatsen. Deze functie dient als vervanging voor de “oude” aparte functies om nieuws, verhalen, verbeteringen, foto's en video's te plaatsen. Kortom nieuws, verhalen, verbeteringen, foto's en video’s kun je vinden onder het (tabblad) berichten.

De belangrijkste verschillen zijn:

 • een bericht is nu sneller geplaatst 
 • je kunt via een label aangeven wat voor soort bericht het is: nieuws, een verhaal, een fotoalbum of iets anders
 • Je kunt een bijlage toevoegen aan het bericht. Dit kan zijn een fotoalbum of een poll. In de toekomst komen hier nog meer opties bij. 
 • in het fotoalbum kun je maximaal negen foto's uploaden. Deze limiet is gekozen om het voor de lezer van de foto's overzichtelijk te houden. Elke foto kun je een eigen titel geven.
 • Elke foto mag nu maximaal 20Mb groot zijn in plaats van 5 mb.
 • De eerste foto die je uploadt komt bij het bericht te staan, links daarvan staat de titel.
 • In de editor kun je geen foto's meer uploaden, deze plaats je dus als bijlage. Op deze manier garanderen we dat elk bericht er consistent uitziet (zeker op de telefoon!) en geeft dit de lezer een betere gebruikservaring.
 • Je bericht staat sneller op het scherm doordat de foto's nu geoptimaliseerd worden. Ook dit geeft de bezoeker een betere ervaring.
 • In de editor kun je één of meerdere video's invoegen
 • Je kunt nu dus ook berichten met buurtverhalen of fotoalbums uitlichten op de voorpagina!
 • Je krijgt meer mogelijkheden om de lezer te vertellen waar de foto's of je video over gaan.

Je bent dus niets kwijt!
Alle buurtverhalen, buurtfoto's, buurtfilmpjes en buurtverbeteringen zijn overgezet naar berichten met de nieuwe labels.