Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Vraag Mantelzorgwaardering aan

Mantelzorgers zijn onmisbaar. Zij besteden een deel van hun tijd aan het zorgen voor familieleden, vrienden of andere kennissen. Bent u blij met uw mantelzorger en wilt u graag iets terugdoen? Dat kan met de Mantelzorgwaardering. Sinds 1 juni kunt u die weer aanvragen.

Mantelzorg is vaak intensief, onbetaald en langdurig. Wij ondersteunen en waarderen mantelzorgers in gemeente Ede. Daarom geven we een geldbedrag van € 100 aan mantelzorgers die daarvoor in aanmerking komen. Als zorgvrager uit gemeente Ede mag u voor maximaal twee mantelzorgers een waardering aanvragen. De Mantelzorgwaardering vraagt u elk jaar opnieuw aan. Dat kan digitaal met uw DigiD of BSN op www.ede.nl/mantelzorgwaardering. Lukt het u niet om digitaal aan te vragen? Dan kunt u op vrijdagochtend hulp krijgen bij het aanvragen van de Mantelzorgwaardering. Daarvoor kunt u terecht bij loket DigiHulp op het Werkplein Regio Foodvalley.

Ondersteuning voor mantelzorgers
Bent u mantelzorger? Dan kunt u soms zelf ook wat ondersteuning gebruiken. Het kost tijd en energie om te zorgen voor een ander, praktische zaken te regelen en zelf in balans te blijven. Malkander biedt u een luisterend oor, informatie en advies. Ook kunt u speciale cursussen volgen. Op www.malkander-ede.nl vindt u meer informatie. Op die website kunt u zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief Mantelzorg. En op de Facebook-pagina ‘Watwerktvoormij’ ontmoet u andere mantelzorgers uit gemeente Ede.

Hulp in het huishouden
Als de mantelzorg veel van uw tijd vraagt, kunt u hulp in het huishouden voor mantelzorgers aanvragen. U krijgt dan twee uur per week gratis hulp bij uw eigen huishouden. Kijk op www.ede.nl/mantelzorg voor meer informatie.

Jonge mantelzorger
Van 3 tot en met 9 juni is ook de week van de jonge mantelzorger. Jonge mantelzorgers zijn jongeren tussen de 10 en 20 jaar die zorgen voor bijvoorbeeld hun opa of oma, ouders of broer of zus. Ook deze jonge mantelzorgers kunnen terecht bij Malkander voor leuke activiteiten waarbij ze andere jonge mantelzorgers kunnen ontmoeten.