Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Wijkoverleg Ede Zuid
10 februari 2019

Verslag Wijkoverleg Ede Zuid

Op initiatief van enkele betrokken, actieve buurtbewoners vindt het tweemaandelijks buurtoverleg Ede Oud-Zuid plaats.

Bij dit overleg zijn naast de initiatiefnemers vertegenwoordigers van de gemeente, de politie, Handhaving en Toezicht, en Malkander aanwezig.

Op de agenda staan diverse zaken die in de buurt spelen. Hoewel de vergadering zelf een besloten karakter heeft, kunnen andere buurtbewoners wel bespreekpunten indienen.

Hier kunt u het verslag van het onlangs gehouden buurtoverleg lezen: