Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Stadspoort
9 januari 2019

Update werkgroep verkeersafwikkeling Willy Brandtlaan

De gemeente Ede heeft budget vrijgemaakt om onderzoek te doen naar de verkeersafwikkeling rondom de Willy Brandtlaan. In januari 2018 kwam de werkgroep Verkeersafwikkeling De Rietkampen samen, als onderdeel van het ‘plan omgeving Stadspoort’. Zowel bewoners als brandweer waren aanwezig bij dit overleg. Een reeks van onderwerpen zijn besproken om de doorstroming te verbeteren.

Voortkomend uit dit overleg worden in maart 2019 twee camera’s opgehangen bij de ingangsweg van het ziekenhuis, voor de duur van een week. De camera’s observeren hoe het verkeer afwikkelt dat op de Willy Brandtlaan richting de Willem Dreeslaan rijdt. De volgende aandachtspunten worden onderzocht door een adviesbureau:

- filevorming door bussen die linksaf willen slaan naar het ziekenhuis

- uitrukken van de brandweer

- algemene doorstroming bij verkeerslichten

- verkeersafwikkeling bij een groot evenement bij Pathé

- overig verkeersgedrag en -situaties

Naast dit cameraonderzoek wordt de komende maanden ook de groene golf herontworpen aan de Willem Dreeslaan, tussen de Einsteinstraat en de A12. Deze verkeerslichten worden bijgesteld op basis actuele gegevens en zorgen voor een betere ontsluiting van het bedrijventerrein Ede-West. Bij het kruispunt Willy Brandtlaan wordt ook gekeken of er een speciaal verkeerslichten regeling kan worden ingesteld bij grote evenementen bij Pathé, zodat de doorstroming verbeterd bij drukte.