Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Uitstel tunnel Kerkweg

Volgend jaar volgt een beslissing over de komst van een tunnel nabij de spoorwegovergang Kerkweg. Voorlopig blijft de spoorwegovergang gewoon open.

De bedoeling is dat de spoorwegovergang Kerkweg sluit. Uitgangspunt is dat de wijken aan beide kanten van het spoor goed bereikbaar blijven. Daarom denkt een werkgroep van bewoners, ondernemers en belangengroepen met de gemeente mee over de komst van een tunnel.

Station
Voordat we een besluit nemen, willen we meer duidelijkheid hebben over andere projecten langs het spoor in Ede. Onduidelijk is bijvoorbeeld wanneer de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen klaar is. Naar verwachting is er medio 2020 meer duidelijkheid. Tot die tijd blijft de overgang Kerkweg gewoon open. Naar schatting gaat een tunnel tussen de 8 en 14 miljoen euro kosten.