Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Ron van der Meij
8 november 2018

Uitspraak Europees Hof over stikstof-regeling zet ontwikkeling op slot

Het kabinet moet nú aan de slag met nieuwe wet- en regelgeving, gericht op het versterken van de natuur en het mogelijk maken van nieuwe economische activiteiten. Die oproep doet de gemeente Ede in reactie op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Het Hof was vandaag bijzonder kritisch over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). ,,Nu niets doen zet de economische ontwikkeling in Ede én de natuurontwikkeling op slot’’, aldus wethouder Willemien Vreugdenhil.

PAS
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bestaat sinds 2015. Al jaren is er in veel beschermde natuurgebieden - de zogenaamde Natura 2000-gebieden zoals de Veluwe - een te hoge neerslag van stikstof. Dit is schadelijk voor de natuur. Het PAS is gericht op het blijvend laten dalen van stikstofneerslag door het nemen van maatregelen aan de bron en het uitvoeren van herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur. In het PAS is ook bepaald dat een deel van de daling van de stikstofdepositie mag worden ingezet voor nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. Dit heet de ontwikkelingsruimte. Nu het Europees Hof betwijfelt of het PAS in overeenstemming is met Europese regels, dreigen deze ontwikkelingen tot stilstand te komen. Daarom is er nu nieuwe regelgeving nodig.

Ede
In Ede worden projecten als de voorgenomen aanleg van de Parklaan (waarover de gemeente in overleg is met bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan), woningbouw in Otterlo en de uitbreiding van het bedrijventerrein Harskamp direct geraakt door de uitspraak. Wethouder Vreugdenhil: ,,Een gemeente als Ede realiseert zich als geen ander hoe zuinig we moeten zijn op onze natuur. Het is echter ook in het belang van onze inwoners dat er passende economische ontwikkelingsruimte blijft. Het PAS bood die mogelijkheid terwijl we ook aan natuurherstel werken. Als de Raad van State de Europese uitspraak overneemt, komen we economisch tot stilstand. En niet alleen onze gemeente. Nederland kent meer dan 100 vergelijkbare natuurgebieden als de Veluwe. Deze problematiek is dus voor grote delen van Nederland actueel.’’

Oproep
Het VNG-congres nam deze zomer al een door de gemeente Ede geïnitieerde motie aan die het kabinet opriep tot actie. ,,Minister Schouten heeft gezegd dat ze nadenkt over scenario’s, maar verder blijft het nog erg stil in Den Haag. Nu de PAS vernietigd dreigt te worden, is het van groot belang om aan de slag te gaan met nieuwe wet- en regelgeving, gericht op het versterken van de natuur en het mogelijk maken van nieuwe economische activiteiten.’’, zegt wethouder Vreugdenhil. ,,We kunnen het ons niet veroorloven om op slot te gaan.’’