entrEde.nl

Inloggen of inschrijven

Samen beleid maken en uitvoeren

Onze Edese samenleving wordt er beter van wanneer we er samen aan bouwen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners, organisaties en ondernemers invloed hebben op hun leefomgeving. Dat heet ook wel inwonersparticipatie.

Participatie is niet nieuw in Ede. Er zijn veel grote en kleine voorbeelden van participatie in Ede. Denk aan de cheques van Ede Doet, het ontwerp van het Marktplein in Ede of coöperatie De Valk. 

Het wordt steeds belangrijker om als gemeente goed samen te werken met inwoners en ondernemers. Zij brengen vaak extra kennis en inzichten in. Ook nemen zij steeds vaker zelf initiatieven voor veranderingen in hun omgeving. Daar hebben ze soms de gemeente bij nodig. Dat vraagt andere vaardigheden, een andere houding of andere werkprocessen van de gemeente. Wij willen ons verder ontwikkelen op het gebied van participatie. Daarom is de Edese Participatie Aanpak gemaakt.

Duidelijkheid
De Edese Participatie Aanpak helpt om helder te maken wat het doel is van de participatie, wie meepraat, wie welke rol heeft, binnen welke kaders er participatie mogelijk is en wat er gebeurt met de opbrengsten. Zo is voor u als inwoner duidelijk waar u invloed op heeft en wie uiteindelijk beslist.

Leren en ontwikkelen
Bij de aanpak hoort een aanbod voor ondersteuning van ambtenaren en raadsleden, met bijvoorbeeld trainingen en instrumenten. Daarnaast is er een ontwikkelagenda gemaakt. Daarin staat bijvoorbeeld dat we gaan onderzoeken hoe we beter om kunnen gaan met initiatieven van inwoners. En hoe we die initiatieven beter kunnen ondersteunen. Ook kiest de gemeenteraad na de zomer drie projecten uit, die de gemeente samen met de betrokken inwoners gaat bespreken aan de hand van de Edese Participatie Aanpak. Zo werken we met elkaar (samenleving, gemeenteraad, college en ambtenaren) aan de kwaliteit van participatie.

Meer weten? Kijk op www.ede.nl/participatie.

 


Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.