Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Ook op school gezond eten

In Ede vinden we gezonde voeding belangrijk. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Voedingscoaches Patricia van den Heuvel en Iemke Janssen helpen Edese basisscholen een plek te worden waar gezond eten gewoon is.

Liever water dan pakjes met zoet drinken. En liever bruin brood dan een zakje chips. Steeds meer Edese basisscholen hebben een voedingsbeleid. Dat betekent dat directeuren met ouders en leerkrachten afspraken maken over hoe ze omgaan met eten. Patricia van den Heuvel en Iemke Janssen werken samen met de gemeente Ede om scholen hierbij te helpen. “De gedachte is: jong geleerd is oud gedaan”, vertelt Patricia. “Als kinderen al op jonge leeftijd weten hoe ze kunnen kiezen voor gezonder eten, dan zullen ze dat op latere leeftijd ook sneller doen.”

Geen betutteling
Patricia en Iemke benadrukken dat ouders altijd zelf beslissen wat hun kinderen eten. Toch denken ze dat school een belangrijke aanvullende rol kan spelen. Kinderen brengen nou eenmaal een groot deel van hun week door op school. Dus als ze daar gezond eten draagt dat bij aan een gezonde leefstijl.

Voor veel basisscholen is gezond eten niet nieuw. Ze hebben al een klasse moestuin of afspraken over trakteren. Daarom kijken Iemke en Patricia per school wat er nodig is en hoe ze op bestaande ideeën kunnen aansluiten.

Soms betekent dat dat een gesprek over voeding nog helemaal op gang moet komen. Ouders krijgen dan een uitnodiging voor een informatieavond. En voor de kinderen hebben Iemke en Patricia een leerzame voorstelling met een poppenkast. Zo wordt omgaan met eten iets van de school, ouders en kinderen samen.

Wat is gezond?
Mag je dan helemaal niet meer snoepen? “Natuurlijk mag je op een feestelijk moment best genieten van een frietje of een ijsje”, zegt Iemke. “Voor ons gaat het om een goede balans. Dat is wat gezond betekent voor ons.”

Meer informatie vindt u via www.ede.nl/gezondescholen.