Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Buurtverbinders entrEde
11 maart 2019

Loket Digihulp zoekt vrijwilligers

Wij helpen bij het Digiloket graag veel inwoners hun zaken digitaal te regelen. Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig. Mileydis is nu anderhalf jaar vrijwilliger. Ze vindt het fijn om mensen te helpen. “Je hebt contact met veel verschillende mensen, dat maakt het leuk.” Is dit misschien ook iets voor u?

Steeds meer zaken regelt u digitaal bij de gemeente Ede. Inwoners die dat lastig vinden, zijn van harte welkom bij loket DigiHulp op vrijdagochtend. U vindt het loket op het Werkplein Regio Foodvalley, Raadhuisplein 1 in Ede. Daar werken vrijwilligers die inwoners helpen met digitale zaken. Een van die vrijwilligers is Mileydis.

Contact
 “Ik ben hier vrijwilliger geworden omdat ik het leuk vind om anderen te helpen. Je hebt contact met mensen. Maar het is voor mij ook een plek om ervaring op te doen, nadat ik een tijd thuis heb gezeten na de geboorte van mijn zoon.” Als vrijwilliger helpt u dus een ander, maar u kunt zelf ook ervaring opdoen om op uw cv te zetten.

Hulp bij digitale zaken
Mileydis en de andere vrijwilligers helpen inwoners bijvoorbeeld met de site www.ede.nl/berekenuwrecht en het aanvragen van die regelingen. Maar ook met Ede doet mee!, DigiD of het aanvragen van kwijtschelding van belastingen. Ook weten ze de weg naar andere loketten van de gemeente.

Jong en oud
Er komen zowel jonge als oudere mensen langs bij het loket. “Het zijn echt niet alleen oudere inwoners die hulp nodig hebben. We helpen ook vluchtelingen of mensen die thuis geen toegang tot internet hebben en daardoor niet zo handig zijn met de computer.”

Vrijwilliger worden
Wilt u net als Mileydis anderen helpen? Mileydis: “Het belangrijkste is om begrip te hebben. En inlevingsvermogen, je moet je kunnen verplaatsen in anderen.” We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor loket Digihulp. Met meer vrijwilligers kan het loket misschien ook op een andere dag open. Als vrijwilliger krijgt u ondersteuning van Malkander. U kunt zich aanmelden via www.malkander-ede.nl of door te bellen met Malkander via 0318 20 80 80.