entrEde.nl

Inloggen of inschrijven

Het participatieplan Stadspoort

De Stadspoort en zijn omgeving is een belangrijke plek voor bewoners van de Rietkampen en de Maandereng. En deze omgeving willen we verbeteren.

Wat is er de afgelopen periode allemaal gebeurd? 

Sinds maart 2017 werken werkgroepen van bewoners, ondernemers en de gemeente samen. We luisteren naar elkaars ideeën om de buurt mooier en veiliger te maken. Bewoners en eigenaren van winkels delen hun ervaringen op het gebied van verkeer, parkeren en leefbaarheid.

Werkgroep Doorstroming Willy Brandtlaan

Naar aanleiding van de werkgroep is er een onderzoek uitgevoerd door een verkeerskundig adviesbureau. Zij onderzochten hoe de doorstroming verbeterd kan worden, door de oorzaken ervan te achterhalen. De conclusie is dat de wachtrij naar de A12 de voornaamste oorzaak is van de opstopping. 

Er is een aantal maatregelen die de doorstroming moeten bevorderen:

 • In 2020 komen er nieuwe verkeerslichten bij de kruisingen Willy Brandtlaan - Dr. Willem Dreeslaan en de Poortwachter. De verkeerslichten worden met elkaar verbonden. Hierdoor kunnen de regelingen (het programma dat een verkeerslicht heeft om op groen te gaan) op elkaar afgestemd worden om wachtrijen te verminderen.
 • De filedetectie op de Dr. Willem Dreeslaan is al aangepast. Hierdoor kan er meer verkeer doorrijden tot het verkeerslicht van de A12. Ook blijft het licht langer op groen bij het kruispunt Willy Brandtlaan - Dr. Willem Dreeslaan.
 • Er wordt een kruisingsvlak geschilderd op de Dr. Willem Dreeslaan bij de uitrit van de Gasperisingel.
 • Het waarschuwingslicht van de brandweer krijgt een aanvulling.
 • Er kan een evenementenregeling worden ingesteld buiten de spits voor Pathé-evenementen. 

Werkgroep Verkeersveiligheid bocht Laan der Verenigde Naties

In juni organiseerde de werkgroep een bewonersbijeenkomst waarin men in vier thema’s nadacht over verbetering van de situatie. Een alternatieve ontsluiting van de Laan der Verenigde Naties door de Rietkampen wordt niet als noodzaak gezien, maar kan in de toekomst verder bekeken worden. Wat parkeren, doorstroming en verkeersveiligheid betreft is er een reeks acties uitgekomen die binnen een jaar geleidelijk worden uitgevoerd:

 • verbod om stil te staan in buitenbocht Laan der Verenigde Naties;
 • fietsstroken terugbrengen tot het plateau en plateau opnieuw schilderen;
 • bushalte verwijderen, opstap verplaatsen naar de Stadspoort halte;
 • Kiss en Ride verduidelijken (mogelijk ook herinrichting door Pathé) 

Werkgroep Stadspoort rotondes ontwerp

De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt voor het Fietsplanproject Stadspoort, om de rotondes en aansluitingen op kleine schaal aan te passen. Zo verbetert de verkeersveiligheid en het fietscomfort. Deze aanpassingen zijn door de werkgroep verzameld en uitgewerkt door een verkeerskundig adviesbureau. Het project start in januari en heeft raakvlakken met de werkgroepen ‘Verkeersveiligheid bocht Laan der Verenigde Naties’ en ‘Parijse plein/voorplein Stadspoort-West’. Maatregelen die worden uitgewerkt, zijn:

 • oversteek westrotonde verbeteren: rijbanen versmallen van en naar bushalten;
 • opheffen brommerdoorsteken;
 • fietspad bochten aanpassen oostzijde;
 • doortrekken fietspad Singelpad bij westzijde Stadspoort;
 • uitrit bij AH accentueren;
 • fietsstroken aanbrengen bij Rubenstraat.

Ontwikkelingen Valley Center:

Valley Center West

Dit project bevindt zich in de bouwfase. De verwachte oplevering is medio 2020.

Valley Center Oost

De oordeelvormende raadsvergadering over het bestemmingsplan van het hotel heeft op 9 januari 2020 plaatsgevonden. De besluitvormende raadsvergadering op 23 januari 2020. Het doel is om medio 2020 te starten met de bouw van het hotel.

 

Deel dit bericht!
Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.