Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Veilig Op Enka Bewonerscommissie
15 maart 2019

Gemeente plaatst tellers voor verkeer op de Enkalaan

Zoals je wellicht al hebt gezien,heeft de gemeente een tweetal telslangen neergelegd op de Enkalaan, om hetaantal en snelheid van de voorbijkomende voertuigen te meten. Na afronding vande meetperiode zal de gemeente de resultaten bespreken met een afvaardiging vande themagroep “Schoon & Veilig” om te bepalen of er nadere maatregelennoodzakelijk zijn.

En niet stiekem iets harderg aan rijden over de telslangen, want dat zou de metingen beinvloeden ;-)

P.S. Wil je ook actiefmeehelpen / meedenken bij het veiliger maken van je wijk, stuur dan eenberichtje naar VeiligOpEnka@gmail.com