Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Bent u nieuwsgierig naar wat er leeft bij de bewoners van de gemeente Ede?

In 2018 heeft het wijkteam samen met raadsleden en medewerkers van de gemeente Ede met veel bewoners gesproken over waar de bewoners trots op zijn en waar ze zich zorgen over maken. Door alle ideeën en het meedenken van de bewoners heeft het wijkteam de gebiedsagenda’s en de jaarplannen van 2019 kunnen maken.

In de bijlagen leest u wat de bewoners belangrijk vinden én hoe het wijkteam samenwerkt met de bewoners.

Ede-zuid en bennekom.pdf

jaarplan ede zuid en bennekom cmyk.pdf

Wilt u meer weten of heeft u vragen over het wijkteam de gebiedsagenda en het jaarplan?

Heeft u een idee en wilt u ook mee werken aan een fijne buurt?  

Mail dan naar