Buurtverhalen


Voetbalveld wordt woonbuurt met namen van Nederlandse architecten verdeeld over 19 kavels.

Achter congrescentrum en hotel De Reehorst zijn altijd sportvelden geweest. In de jaren 90 van de vorige eeuw werd begonnen met het verplaatsen van de sportactiviteiten naar andere sportcentra in Ede. Hierdoor kwam ruimte vrij voor bebouwing. De sportvelden direct achter De Reehorst werden vrijgegeven voor 19 kavels verdeeld over 2 straten met de namen van Nederlandse architecten. De meeste huizen zijn zelfs onder architectuur gebouwd.

Sinds 2013 is de verbondenheid in deze buurt toegenomen doordat een 2tal buurtbewoners een buurtgroep hebben opgericht. De buurtgroep komt nu elk jaar minstens 1 keer samen. Onder het genot van een hapje en een drankje worden de wetenswaardigheden van het voorbije jaar besproken.

Ook in dit kleine buurtje neemt helaas de onveiligheid toe. Sinds kort is een WhatsApp-groep opgericht die zowel de architectenbuurt als de omliggende straten weer veiligheid geeft.

Het is goed dat deze groepen zijn ontstaan. De aanspraak met de buren is gegroeid, waardoor de buurt kleiner lijkt te zijn geworden. Door het contact in de buurt is er meer verbondenheid.