Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Uitgelicht:

Veiligheidscijfers Ede gepresenteerd

Ron van der Meij
9 maart 2018

Toezichtcamera

De aanpak van woninginbraken, ernstige overlast door personen met verward gedrag, hennepteelt, risico jeugdgroepen en personen en (preventieve) aandacht voor radicalisering. Dit zijn de vijf prioriteiten van het veiligheidsbeleid in Ede. Donderdag 8 maart worden de cijfers over de afgelopen jaren gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Het Veiligheidsplan 2015-2018 schetst de ambities van het college van B en W voor een zo goed en veilig mogelijk woon- en leefklimaat voor inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Ede. Voor het eerst dit jaar presenteert de gemeente de Edese cijfers, trends en ontwikkelingen per kwartaal aan de gemeenteraad. 

Ontwikkelingen

Woninginbraak is een misdrijf met grote impact op de slachtoffers. Een zogenaamd High Impact Crime. Positief is dat de cijfers met betrekking tot woninginbraken zijn afgenomen. In 2017 zijn 360 woninginbraken geregistreerd. Dit is een daling van 8% ten opzichte van 2014. Hiermee is de beoogde doelstelling bereikt. 

Net als de landelijke tendens laat het aantal meldingen bij politie over overspannen en psychisch kwetsbare personen een stijgende lijn zien. Het aantal personen dat in beeld is blijft relatief stabiel tussen de 50-70 personen. De aanpak om die overlast te beperken is een van de speerpunten van burgemeester René Verhulst. “Helaas zien we een steeds stijgende lijn in de cijfers met betrekking tot de personen met verward gedrag. Voor mij als burgemeester een zorg. Als gemeente zetten we alles op alles om dit probleem aan te pakken. In 2018 zetten we nog meer in op het bieden van gerichte, op de persoon afgestemde, hulp.” 

Regie over veiligheidsbeleid

De gemeente Ede heeft de regie over het lokale veiligheidsbeleid. In het veiligheidsplan staat beschreven wat de gemeente doet, wat ze van andere partijen verwacht en wat zij van de gemeente mogen verwachten. Het is niet de bedoeling dat de gemeente bevoegdheden en taken gaat overnemen. De veiligheidsstrategie van de politie Oost Nederland 2015-2018 vormt het uitgangspunt voor het veiligheidsbeleid van Ede. 

Prioriteiten

In het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 zijn de doelstellingen en de ambities opgenomen voor die drie jaar. Dit leidt tot de volgende prioriteiten:
1. High Impact Crimes (focus op woninginbraken);
2. Ernstige overlast door personen met verward gedrag en jeugdigen;
3. Maatschappelijk ondermijnende criminaliteit (focus op hennepteelt);
4. Risico jeugdgroepen en personen;
5. Preventie radicalisering.

In 2018 stelt de gemeente een nieuw veiligheidsbeleid op, wat kan leiden tot een nieuwe prioritering.


Bron: Gemeente Ede

Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt ยป