Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Locaties

Bekijk hier de ontmoetingsplekken.

Gekozen filters
  ACV is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval binnen de gemeente Ede. Ook de afvalbrengstations in deze gemeente vallen onder ons beheer. Daarnaast zijn we actief op het gebied van gladheidsbestrijding, het reinigen van wegverhardingen, de riolering onder de verharding en plaagdierbestrijding.
  Onder de naam Bij Bosshardt heeft het Leger des Heils diverse "huiskamers". Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Men kan er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.
  Het buurthuis is er voor en met de wijk, waarin ontmoeten centraal staat. In De Meerpaal is altijd wel iets te doen! U kunt van maandag tot en met vrijdag terecht voor cursussen en activiteiten. Lees meer: https://www.buurthuisdemeerpaalede.nl/activiteiten/
  Cultura is het centrum voor kunst en cultuur in de gemeente Ede. De naam is afgeleid van het begrip cultuur, en niet zomaar. Want in het begrip ‘cultuur’ is het bestaansrecht te vinden van onze organisatie. Cultura staat voor leren, informeren en genieten door middel van Kunst & Cultuur. Cultura faciliteert, informeert en inspireert en doet dit vanuit de hoofdvestiging aan de Molenstraat en vanuit de vestigingen Stadspoort in Ede, Collage in Bennekom en het Westhoffhuis in Lunteren. Daarnaast is Cultura actief op verschillende locaties met de Bibliobus en educatieve programma’s op scholen. Cultura is: Theater Filmhuis Bibliotheek Cursussen voor beeldende kunst, musical, dans, muziek, fotografie en theater Galerie Stadswinkel Café Evenementen Cultura biedt inspirerende en diverse mogelijkheden voor mensen die zich willen ontwikkelen en ontspannen. Cultura is er voor iedereen, voor mensen met verschillende achtergronden, verschillende leeftijden en verschillende interesses.
  Er is door de gemeente half 2017 een benedenruimte gehuurd, die gebruikt wordt als Doe- en leerplaats. Dat betekent dat er huiswerkbegeleiding kan plaatsvinden, een atelier maar ook scholing, trajecten naar zinvol werk, waarbij we altijd het perspectief en de droom van de bewoner zoveel mogelijk willen verwezenlijken. Wij worden als professionals ondersteund door het Shared Value Centre, waarbij we alle acties zorgvuldig voorbereiden en onderling samenhang benoemen. Ook worden activiteiten zorgvuldig geëvalueerd om daarvan te leren.
  In 1986 stond er een redelijk vervallen, leegstaande boerderij met in elkaar gezakte bijgebouwen. Toen werden de eerste plannen gemaakt voor de oprichting van een Kinderboerderij in de oude boerderij, een van de weinige in Ede-Zuid die niet gesloopt is. De bedoeling was dat hier een aantrekkelijke groene plek zou ontstaan voor de bewoners van de nieuwe wijk Maandereng en later Rietkampen. In 1987 wordt Stichting Kinderboerderij de Oude Hofstede opgericht, onze officiële startdatum. In 1988 is er veel gerestaureerd, gebouwd en aangelegd, en draait de Kinderboerderij, met nog maar weinig dieren en beperkte openingstijden. Het hoofdgebouw is deskundig gerestaureerd. De stal (waar nu o.m. de konijnenknuffelhoek is) is herbouwd met gebruikmaking van oude materialen. De wagenschuur (waar nu varkens en schapen zitten) is grotendeels nieuw gebouwd. De schaapskooi is van een andere, gesloopte boerderij naar hier verplaatst en gerenoveerd. De eerste-steenlegging is gememoreerd door een steen met inscriptie. Veel van het werk is gedaan door vrijwilligers, die het geheel ook al die tijd goed hebben onderhouden en verder verbeterd. Alles wordt door vrijwilligers georganiseerd en gefinancierd vanuit een (krappe) gemeentesubsidie, met de steun van donateurs en andere goede gevers, en met geld dat wij zelf verdienen met diverse aktiviteiten.
  Korps Valleistreek is een kerkelijke gemeenschap van het Leger des Heils. Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Korps Valleistreek is gelegen in Ede en daarmee in het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei.
  De praktijk bevindt zich in het Medisch Centrum Maandereng. Met 4 huisartsen en assistenten en praktijkondersteuners is de praktijk goed uitgerust voor al uw vragen en klachten en kunnen wij u snel en doeltreffend helpen.
  1 van 3