Menu
Terug

Nieuws:

Verslag Wijkoverleg Ede Zuid

Ron van der Meij - van den Wijngaard, (Wijkoverleg Ede Zuid)
10 februari 2019

Op initiatief van enkele betrokken, actieve buurtbewoners vindt het tweemaandelijks buurtoverleg Ede Oud-Zuid plaats.

Bij dit overleg zijn naast de initiatiefnemers vertegenwoordigers van de gemeente, de politie, Handhaving en Toezicht, en Malkander aanwezig.

Op de agenda staan diverse zaken die in de buurt spelen. Hoewel de vergadering zelf een besloten karakter heeft, kunnen andere buurtbewoners wel bespreekpunten indienen.

Hier kunt u het verslag van het onlangs gehouden buurtoverleg lezen:

Reacties