Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Over
Mentorproject Laten we Welzijn koppelt jongeren aan een vrijwillige mentor. Samen werken ze een jaar lang aan laagdrempelige doelen. Door (twee-) wekelijks af te spreken leren ze van elkaar, leren ze nieuwe vaardigheden en ervaren een steuntje in hun rug om de goede weg weer in te slaan.

Onze doelgroep zijn jongeren tussen de 8 van 30 jaar oud, met een hulpvraag op het gebied van:
- Sociale vaardigheden,
- Zelfvertrouwen,
- Identiteit,
- Eenzaamheid,
- Vrijetijdsbesteding,
- Steunend netwerk,
- Zelfredzaamheid,
- Goede keuzes maken,
- Uiten van emoties en;
- het bespreekbaar maken van zorgen/ problemen.

Het doel is leren van elkaar. Veel jongeren hebben hun doelen behaald middels het mentorproject en konden weer zelfstandig en samen met anderen verder. Zij hebben weer vertrouwen in hun toekomst en staan steviger in hun schoenen.

Vanuit het project bieden we ondersteuning aan de vrijwillige mentor. Zo kun je een training volgen over de basisskills die je als mentor nodig zal hebben, verzorgd door Stichting ARTA. Daarnaast kun je een aantal keer per jaar aansluiten bij Intervisie, verzorgd door Stichting Breder. Er is onderling regelmatig contact in de vorm van een feestje of samen eten.

Kun jij wel een mentor gebruiken? Of wil je er graag voor een ander zijn? Meld je dan aan bij mentorproject Laten we Welzijn via !
Contact
Stationsweg 109, Ede
6711PN
06-12354673

Medewerkers (1)