Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Over
Het Leger des Heils aan de Nieuw Kazernelaan beschikt over een 24 uur beschermd wonen afdeling en een afdeling voor trajecten voor mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt.
Voor meer info 0318439715 tijdens kantooruren of
0318 439710 na kantooruren.
Contact
0318439715

Medewerkers (1)