Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

De Kleine Prins is een katholieke Jenaplan-basisschool in de wijk Kernhem. Op onze school gaan de kinderen, net als de Kleine Prins uit het sprookje van Antoine de Saint-Exupéry, op ontdekkingstocht. Tijdens dit avontuur krijgen de kinderen wijze lessen te verwerken. Stamgroepleiders (leerkrachten) en ouders werken samen om de kinderen hierbij te begeleiden.

Balgzand 4, Ede

0318548137
directie.kp@skovv.nl
kleineprins-skovv.nl/

Wat hebben wij onze kinderen te bieden?

Wij willen dat elk kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke individuen. Wij zien ieder kind als een uniek persoon en willen in samenwerking met de ouders onze kinderen zoveel mogelijk voorbereiden op hun toekomst in onze maatschappij. Deze samenwerking is gebaseerd op openheid, eerlijkheid, respect en vertrouwen. Ons motto is niet voor niets:

Jenaplan

De uitgangspunten voor het Jenaplanonderwijs zijn al in 1927 opgesteld door Peter Petersen. Hij schreef over de ‘mensenschool’, een school waarin je leert samenleven. We leren de kinderen goed voor zichzelf te zorgen, maar ook voor de ander en het andere.

Gesprek, spel, werk en viering

Gesprek, spel, werk en viering zijn de vier pijlers van het Jenaplan onderwijs. Alle pijlers zijn dan ook verweven in onze dagelijkse gang van zaken zonder ze altijd apart te kunnen benoemen.
 We starten elke dag samen. Dit kan zijn in de kring in de stamgroep (gesprek), maar ook tijdens de weekopening (viering) op maandag. Spel, werk en gesprek zijn ook veel met elkaar verweven. Natuurlijk maken onze kinderen reken-, taal- en spellingopdrachten en spelen ze in de pauzes buiten. Maar door onze thematische manier van werken voor wereldoriëntatie worden de kinderen uitgedaagd samen op zoek te gaan naar antwoorden. Wij stimuleren de kinderen te leren door gebruik te maken van hun hoofd, hun hart, maar zeker ook hun handen. Denk hierbij aan het lezen van boeken, informatie vergaren op internet en daarna met elkaar in gesprek gaan over de bevindingen, maar soms ook door praktisch te bouwen met blokken. Deze zoektocht naar antwoorden wordt uiteraard begeleid door de stamgroepleider.  

Stamgroepen

We werken op de Kleine Prins niet jaargroepen, maar in stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen uit twee verschillende leerjaren bij elkaar (gr 1/2, gr 3/4, gr 5/6 en gr 7/8). Hierdoor zijn de verschillen groter, kunnen de kinderen meer van elkaar leren en leren ze dat we allemaal verschillend zijn. Eigen werk met juist meer of minder instructie is heel normaal. Door in stamgroepen te werken zijn de kinderen altijd een keer de jongste, maar ook altijd een keer de oudste van de groep. Daarnaast zijn er regelmatig activiteiten waarbij we een groepsopdracht maken of groepsoverstijgend werken en kinderen van alle leeftijden met elkaar samenwerken aan een gezamenlijke opdracht.
 De kinderen hebben meestal twee jaar dezelfde stamgroepleider. Hierdoor heeft de juf of meester een goed beeld van de hele ontwikkeling van de kinderen in de klas.

Onze groepen hebben allemaal namen die horen bij het sprookje de Kleine Prins. Zo heten onze kleutergroepen geen groep 1/2, maar de Dwergplaneet en de Ruimteraketjes. Onze andere stamgroepen heten de Zonnekoning, de Prinsenplaneet, de Sterrenregen en de Supersterren.

Creativiteit

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Ook op creatief gebied. We besteden veel tijd aan de expressievakken zoals tekenen, drama/toneel en muziek. Er komt eenmaal per week een vakdocent muziek om de stamgroepleiders van de Kleine Prins te ondersteunen bij de lessen muziek (MIK: meer muziek in de klas).

Samen

Op de Kleine Prins doen we veel samen. We openen de week samen, we sluiten de week samen af, we bespreken samen hoe het gaat in de groep, maar we zijn ook samen verantwoordelijk voor een school waar een fijne, goede sfeer heerst. Door veel met elkaar te vieren en activiteiten buiten de eigen stamgroep te organiseren, zorgen we ervoor dat de kinderen elkaar kennen. Ook zoeken we de samenwerking met ouders. Dit kan zijn om het kind zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden, maar het kan ook zijn om samen een viering of een activiteit te organiseren. Door deze open houding naar elkaar leren we de kinderen hoe je eerlijk en respectvol met elkaar omgaat.

Ouders in de school

Wij vinden het belangrijk om samen te werken met ouders. Zonder ouderbetrokkenheid en ouderhulp kunnen wij de kinderen immers niet begeleiden op hun ontdekkingstocht.
 We hebben klassenouders die de stamgroepleiders ondersteunen, een actieve ouderraad die meedenkt en helpt tijdens feesten en vieringen. Ook hebben we een betrokken ouderplatform en medezeggenschapsraad ter ondersteuning van beleidsmatige zaken. Daarnaast zijn veel ouders bereid te helpen met allerhande zaken zoals de luizencontrole en meegaan met excursies.

Rooms-Katholiek

Wij zijn een katholieke basisschool en vieren gezamenlijk de katholieke feesten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren wat we vieren tijdens deze feesten. Met behulp van de methode Trefwoord trekken we de Bijbelse verhalen vaak naar het ‘nu’. Een onderwerp als buitensluiten is van elke tijd en benaderen we ook als dusdanig. We staan echter ook open voor andere culturen en besteden ook aandacht aan bijvoorbeeld het Suikerfeest.