Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Nieuws:

Subsidies met een sociaal doel

Ron van der Meij - van den Wijngaard, (Buurtverbinders entrEde)
10 maart 2018

Bent u betrokken bij een maatschappelijke organisatie? Misschien komt uw organisatie in aanmerking voor een subsidie. Vanaf 1 maart 2018 kan uw organisatie een waarderingssubsidie aanvragen. Met deze subsidies ondersteunen we organisaties die zich bijvoorbeeld bezig houden met amateurkunst, sport- of muziek.

Veel organisaties in onze gemeente zetten zich in voor kunst, cultuur, sport en recreatie. Prettig wonen betekent ook dat er voldoende mogelijkheden zijn om uw vrije tijd door te brengen en anderen te ontmoeten. De gemeente vindt dit belangrijk. Om organisaties die zich hiervoor hardmaken te ondersteunen, stellen we elk jaar subsidies  beschikbaar.

Maatschappelijke subsidies 
In de periode 1 maart tot 1 mei 2018 kunnen organisaties  verschillende subsidies aanvragen. Het gaat om subsidies voor:
 •  Vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren van  4 tot 18 jaar.
 •  Kindervakantieactiviteiten tijdens schoolvakanties.
 •  Vrijwilligersorganisaties die zich bezig houden met hulp- en dienstverlening of belangenbehartiging.
 •  Amateurkunst.
 •   Sportverenigingen die jeugd- of zwemsport aanbieden  of zich inzetten voor activiteiten met een maatschappelijk nut, zoals gehandicaptensport.

Digitaal aanvragen 
Als organisatie vraagt u de subsidies tussen 1 maart en 1 mei 2018 aan via www.ede.nl/subsidies. Hier vindt u ook meer informatie over de voorwaarden en de verantwoording van de subsidie. Het subsidiebedrag dat  beschikbaar is, verdelen we onder alle inschrijvers die aan de voorwaarden voldoen. Op de website ziet u welk totaalbedrag er per subsidie beschikbaar is.

Subsidieregister 
Bent u benieuwd hoe de subsidies in 2017 zijn verdeeld? Op www.ede.nlsubsidies ziet u onder ‘Subsidieregister’ welke organisaties vorig jaar een subsidie kregen. Daar ziet u dat onder andere zangkoren, een karateschool, en scoutingverenigingen een subsidie ontvingen.

Verantwoording
Organisaties die een subsidie ontvangen boven € 5.000 moeten verantwoording afleggen over de subsidie. Verantwoording afleggen betekent dat u een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indient. In 2018 zijn de  regels rondom verantwoording aangepast. Zorg dat u op de hoogte bent van de nieuwe regels. Via het aanvraagformulier van de subsidies op onze website ziet u direct welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Bron: Gemeente Ede

Reacties