Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

VerkiezingenDe afgelopen tijd heeft u twee stempassen ontvangen. De ene gebruikt u voor het stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen, de ander voor de Waterschapsverkiezingen. Voor beide stemt u op 20 maart.

Neem wanneer u gaat stemmen ook een geldig legitimatiebewijs mee, want u moet bij het stembureau kunnen laten zien wie u bent. U kunt zich legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Wilt u meer weten over de verkiezingen? Bijvoorbeeld waar de stemlokalen zijn, wat u moet doen als uw stempas kwijt is of hoe u iemand kunt machtigen? Kijk dan op www.ede.nl/verkiezingen.

Verkiezingsmarkt
Weet u nog niet wat u wilt stemmen? Of wilt u zelf in gesprek met de partijen die meedoen aan de verkiezingen? Kom dan 16 maart langs bij de verkiezingsmarkt. Deze vindt u naast de Oude Kerk in het centrum van Ede.