Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Scherm van Ede is gestoptDe gebruikers van het Scherm van Ede hebben het al gemerkt. Per 1 december 2018 is het Scherm van Ede gestopt. Het Scherm van Ede zag op 22 maart 2017 het levenslicht. Toenmalig wethouder Gerrie Ligtelijn-Bruins verrichte de opening van “Scherm van Ede”. Het digitaal platform was bedoeld om het leven voor ouderen uit de gemeente Ede makkelijker, leuker en overzichtelijk te maken. Het besluit om te stoppen is genomen omdat er te weinig (nieuwe) gebruikers van het platform zijn bijgekomen sinds de lancering. Om op de hoogte te blijven kunnen de gedupeerde ouderen zich aanmelden bij het buurtplatform entrEde.nl. Aanmelden geld natuurlijk voor iedereen. Op dit buurtplatform vind je buurtactiviteiten maar ook het buurtnieuws, lenen, ruilen of kopen van spullen, hulpvraag en aanbod. Je kunt hier vragen stellen, je diensten aanbieden, verenigingen en winkels, zorg- en welzijnsdiensten, informatie van de overheid, gemeentenieuws en nog veel meer. 

Wanneer je ervoor kiest om je aan te melden ontvang je dagelijks of wekelijks een buurtmail, met alles wat er in je buurt of wijk gebeurt. Alle informatie over jouw buurt en wijk staat hier overzichtelijk op één plek. Je kan hier alles bekijken, ook zonder je aan te melden. Kijk gerusteens rond.

Deel dit bericht!

Reacties

Helen Koppelaar
21 december 2018

Fijn dat er voor de mensen van het gestopte Scherm van Ede een alternatief is, buurtplatform entrEde !