Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Kop Parkweg NoordDe Kop van de Parkweg wordt een levendig gebied om te wonen, werken, winkelen en uit te gaan. Het appartementencomplex aan de Zuidkant is klaar voor bewoning. De grond aan de Noordkant wordt bouwrijp gemaakt. Hier moeten 29 huurappartementen komen welke qua grootte uiteenlopend zijn. Dit maakt het gebouw voor vele doelgroepen geschikt.