Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Het aftellen is begonnenIeder jaar hopen meer duizenden leerlingen te horen of zij zijn geslaagd eindexamens. Vandaag woensdag 12 juni om 08:00 uur maakt het Cito de definitieve normeringen voor vmbo, havo en vwo examens bekend. Daarna zullen de meeste scholen diezelfde nog bekend maken welke cijfers je hebt gehaald. Dit gebeurd meestal in de middag. Dan weet je eindelijk of je bent geslaagd!