Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Ede draagt bij aan Regionale EnergiestrategieEde wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hetzelfde geldt voor de regio Foodvalley. Daarom maakt de regio nu een Regionale Energiestrategie (RES). In de strategie schrijft de regio op hoeveel duurzame energie er in 2030 opgewekt kan worden, met een doorkijkje naar 2050.

35 terrawattuur
Foodvalley is één van de 30 regio’s waar een RES opgesteld wordt. Volgens de afspraken in het Klimaatakkoord willen de 30 regio’s in Nederland samen 35 terrawattuur duurzame elektriciteit op land opwekken. Iedere regio maakt een plan waarin onderbouwd wordt hoe de regio een bijdrage kan leveren aan die doelstelling. Ook warmte in de gebouwde omgeving en de benodigde opslag en energie-infrastructuur komen aan bod. De Regio Foodvalley volgt bovendien de afgesproken doelstelling in het Gelders Energie Akkoord, namelijk 55% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Gezamenlijk
Wethouder Lex Hoefsloot: ,,De meeste ingewikkelde vragen zijn natuurlijk hoeveel duurzame energie we nu daadwerkelijk als regio kunnen opwekken en waar we dat het beste kunnen doen. Dat vraagt goede ruimtelijk keuzes. Het is fijn dat we dit vraagstuk nu als regio gezamenlijk oppakken, want energie houdt niet op bij de gemeentegrens.’’

2021
De overheden in Regio Foodvalley (provincies Gelderland en Utrecht, acht regiogemeenten en Waterschap Vallei en Veluwe) verwachten de RES in 2021 te kunnen vaststellen. De gemeenteraad in Ede bespreekt in september een startdocument.


Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.