Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

de nl brandwonden stichting zoektDE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING ZOEKT,

IN alle WIJKEN  EN BUITENDORPEN NAAR NIEUWE   COLLECTANTEN

VOOR ONZE COLLECTE IN DE 2E WEEK VAN OKTOBER ,7--13 OKT

KUNNEN WE UW HULP GOED GEBRUIKEN

LOOPT U OOK 2 UURTJES MEE, IN UW EIGEN BUURT

MELD U AAN OP DE SITE VAN DE NL BRANDWONDENSTICHTING.NL

OF OP   LTUO@EJTLEDAZNELEMAK

OOK KUNT U BELLEN MET PDERKS 0318-642557 NA 1800 UUR

LATEN WE SAMEN EDE OP DE KAART ZETTEN