Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Overweg-BlokkenwegMisschien is het handig mensen er op attent te maken dat ze na de overweg niet linksaf de Blokkenweg op mogen. Er staat een bord met verplichte rijrichting maar  kennelijk hebben veel mensen niets met verkeersregels. Het is gevaarlijk als ze niet direct linksaf kunnen en blijven staan, dan blijven andere mensen op de overweg staan je wil niet denken aan wat er zou kunnen gebeuren

De politie vind dit kennelijk geen reden er iets aan te doen misschien kan het via entrEde.nl. onder de aandacht gebracht worden.

Henny Jongeneel.