Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Zonnewal Ede A12Wethouder Leon Meijer en Elmar Theune van ValleiEnergieDe geluidswal bij de A12 is sterk genoeg om 5.000 zonnepanelen te dragen. Dit maakten wethouder Leon Meijer en Elmar Theune van de Coöperatie ValleiEnergie vandaag bekend. Om dit te verbeelden plaatsten zij samen alvast het eerste zonnepaneel op de wal.

Wethouder Leon Meijer: “Met het project langs de A12 kan de energieproductie met meer dan een miljoen kWh per jaar worden verhoogd. Niet alleen is het aantal te plaatsen zonnepanelen groot, ook kan straks elke inwoner van Ede meedoen en een paneel kopen. Op een unieke, in het oog springende locatie.”

Voorzitter Elmar Theune van de Coöperatie ValleiEnergie vervolgt: “De verkoop verloopt via de Cooperatie. Inwoners die belangstelling hebben voor een zonnepaneel kunnen zich alvast aanmelden op onze site  www.valleienergie.nl Daar is ook meer informatie te vinden.” 

Energieneutraal

De zonnepanelen op de geluidswal gaan energie opwekken voor ruim 300 huishoudens. Gemeente Ede is positief over dit project. Het biedt een unieke mogelijkheid om lokaal duurzame energie op te wekken en te gebruiken. En past daarmee in de doelstelling om Ede in 2050 energieneutraal te zijn. Waarbij er lokaal net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als gebruikt. 

Onderzocht

In de komende periode wordt nog onderzocht hoe de zonnepanelen het beste opgesteld kunnen worden. Zodat weggebruikers en omwonenden geen last van reflectie krijgen. Daarna wordt een vergunning voor de aanleg aangevraagd. Als alles volgens planning verloopt, start de aanleg van de zonnewal in de eerste helft van 2019.