Menu

Nieuws:

Minder verkeersborden in Ede

Helen Koppelaar
18 juni 2018

De gemeente Ede is bezig om het aantal verkeersborden te verminderen.

Dit zorgt voor meer duidelijkheid, een betere doorstroming en meer verkeersveiligheid op straat.           Het bespaart onderhoudskosten, overbodige borden worden opgeruimd en soms worden er nieuwe borden geplaatst. Verwarrende situaties worden hierdoor verminderd.

De komende periode, vanaf 11 juni, komt ook het entrEde gebied aan bod.

In Ede Zuid-Oost komen de wijken Maandereng, Uitvindersbuurt, Reehorst en Enka aan de beurt en worden er honderden aanpassingen gedaan.

Zo worden bijvoorbeeld op drie locaties de voorrang naar gelijkwaardige voorrang veranderd:                Een fietsoversteek op de Jan Steenlaan en tweemaal op de Horalaan. Borden ‘einde woonerf’ worden vervangen door ’begin 30 km (zone)’ borden.

Bron: gemeente Ede

 


Reacties

Bekijk meer nieuws in de buurt »